Opravy, rekonstrukce, stavby

Co přináší nový stavební zákon?

 

novy_zakon1
foto: lindab

Za dobu své platnosti získal nový stavební zákon mnoho příznivců, ale i odpůrců. I když jeho cílem bylo především zjednodušit stavební řízení, ne vždy je to tak, jak by si stavebníci představovali.

Stavební zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu vstoupil v platnost 1.1. 2007. Měl by zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Zásadně rozšiřuje okruh staveb a stavebních prací, na které není třeba žádat stavební povolení, ale stačí jen ohláška. Novinkou také je, že většina staveb by se měla obejít bez známé kolaudace. Zjednodušené stavební řízení vychází z územního plánování. Nově se setkáme s ochranou nezastavěného území. Posuzuje se, podle soukromých a veřejných zájmů, jestli stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.

I přesto, že na více stavebních činností není potřeba stavební povolení, větší odpovědnost za stavbu byla přenesena na stavebníka. Novinkou v zákoně je stanovení kontrolních prohlídek, na kterých stavební úřad kontroluje povinnosti stavebníka. V případě porušení uděluje sankce.

Stavby bez povolení a bez ohlášek

Na udržovací práce a drobné úpravy, jako výměna obkladů a dlažeb, omítek, renovace oken a dveří, nátěry, úpravy instalací vody a kanalizace, není třeba ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. Do této kategorie patří také výměna radiátorů, pořízení nové kuchyňské linky, vybavení koupelny. Nově sem spadají nadzemní stavby do 25m2 zastavěné plochy a 5m výšky, zimní zahrady, skleníky do 40m2, bazény. Přípojky energetického vedení, vodovodů a kanalizací do 50m délky. V § 103 nového stavebního zákona je uvedeno 45 staveb, které lze provádět bez ohlášení.

Stavby na ohlášení

Novinkou na ohlášení jsou především rodinné a rekreační domy se zastavěnou plochou do 150m2 s jedním podzemním podlažím (do hloubky 3m) a nejvýše dvěma nadzemními podlažími (vč. podkroví). Dále je možné pouze ohlašovat stavební práce, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí, a demolice (více v § 104).

Zkrácené stavební řízení

Novinkou v zákoně je možnost zkráceného stavebního řízení pomocí autorizovaného inspektora. Pokud stavebník využije jeho služeb a uzavře s ním smlouvu, může stavbu provádět pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu s připojením projektu a certifikátu od autorizovaného inspektora. Ten ověří, zda-li náležitosti splňují požadavky podle zákona, a stavbu může začít.

novy_zakon2
foto: autor

Veřejnoprávní smlouva

Dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva, viz nový správní řád - zákon č. 500/2004 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2006, lze uzavřít mezi stavebním úřadem a stavebníkem. Oba tyto dokumenty mají zrychlit získání oprávění k provedení stavby.

Kolaudace

U staveb na ohlášení stačí 30 dní předem oznámit stavebnímu úřadu záměr užívat dokončenou stavbu. Pokud to úřad do té doby nezakáže, je možné stavbu užívat. Kolaudační souhlas vydávaný stavebním úřadem bude udělován např. u bytových domů, škol, nemocnic nebo staveb pro shromažďování většího množství lidí.

Autor: Věra Tomíčková

Poslat e-mailem    Tisknout článek    Zpět na výpis článků